Wonen – Algemeen

De Lier vzw organiseert ondersteuning bij het wonen voor personen met een (verstandelijke) beperking.

Een eigen identiteit

De Lier werkt gedecentraliseerd en heeft diverse woonvormen (vijf) met elk een eigen identiteit. Met deze werkingen realiseren we een continuüm aan zorgaanbod gaande van 24-uurs zorg in groepsverband tot een ondersteuning van éénmaal per week in een privé woning. Je kan bij ons beschikken over een kamer of een studio met gemeenschappelijke ruimte of je kan zelf voor een woning zorgen.

 

Aandacht voor het individu

Al onze werkingen hebben een sterke aandacht voor het individu en garanderen een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid voor de cliënt. Cliënten worden begeleid door een team van professionele begeleiders en krijgen steeds een individuele begeleider toegewezen.

 

Ondersteuning

De ondersteuning wil bijdragen aan de ontplooiing van de cliënt, zodat hij meer vat krijgt op zijn eigen leven. De ondersteuning gebeurt in onderling overleg (dialooggestuurd) en is gericht op de behoeften en zorgvragen van de cliënt. Afhankelijk van de zorgnoden en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, kan de ondersteuning variëren van zeer intensief (overname) tot minimaal (advies). De ondersteuning is ruim en slaat op de verschillende aspecten van het leven:

 • Huishouden: boodschappen doen, koken, poetsen, wassen en strijken…
 • Klussen: schilderen, reparaties, helpen bij de inrichting
 • Dagbesteding: werk, vrije tijd, hobby’s, vakanties…
 • Administratie en financiën: hulp bij aankopen, betalen van rekeningen, contact met voorlopig bewindvoerder, in orde brengen van papieren…
 • Relaties: contact met familie, vrienden, leren uiten…
 • Psychosociale ondersteuning: steun als je het moeilijk hebt, luisterend oor, oplossingen zoeken…
 • Gezondheid: doktersbezoeken, medicatie, hygiëne, gezonde voeding…

 

Groepsaanbod

Al onze werkingen hebben, zij het in verschillende mate, een groepsaanbod. Het groepsaanbod is in de mate van het mogelijke vrijblijvend.

 • Samen eten: variërend van dagelijks tot tweemaal per week
 • Huishoudelijke taken: samen winkelen, koken, tuinieren … afhankelijk van het huishoudelijk reglement
 • Gezamenlijke invulling van vrije tijd: uitstappen, activiteiten… afhankelijk van de voorstellen en wensen van de cliënten
 • Bewoners/cliëntenvergadering/ werkgroepen: bespreken van groepsvoorstellen, afspraken, klachten
  We vinden het belangrijk dat elke bewoner zich thuis kan voelen. Begeleiders hebben dan ook veel aandacht voor sfeer en gezelligheid en de onderlinge relaties tussen bewoners.

 

Een gepaste dagbesteding

Samen met de cliënt zoekt De Lier naar een gepaste dagbesteding voor elke cliënt. De dagbesteding van cliënten wordt zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met diverse diensten. Zowel een verloonde tewerkstelling (normaal arbeidscircuit, beschutte werkplaats) als niet-verloonde dagbesteding behoren tot de mogelijkheden. Onze cliënten kunnen terecht bij dagcentra uit de regio of vinden via een vorm van begeleid werk in het lokaal dienstencentrum, bejaardencentrum, school… een daginvulling. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van het cultureel aanbod van de stad Lier.