Opname

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar zijn
  • Een erkenning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor ondersteuning
  • Nood hebben aan ondersteuning en bereid zijn begeleiding te aanvaarden
  • Wie een woning deelt met anderen: afspraken rond samenwonen willen nakomen.
  • Cliënten die in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien, hebben een regelmatige bron van inkomsten

Opnameprocedure

Opname in De Lier is verbonden aan de regels van zorgregie van het VAPH. Zeer urgente vragen krijgen voorrang.
Wie een vraag naar begeleiding heeft, kan contact nemen met de dienst Topix. Een medewerker van Topix helpt bij het uitzoeken welke ondersteuning er nodig is. Zowel het aanbod van vzw De Lier als van andere organisaties zullen bekeken worden. Als duidelijk is welke ondersteuning het beste aansluit bij de noden van de kandidaat-cliënt, helpt Topix met de aanvraag.
U kan steeds een kennismakingsbezoek bij De Lier aanvragen.