Privacyverklaring

Vzw De Lier hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy.  We houden ons bij de verwerking van gegevens aan de wetgeving die van toepassing is, nl de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming

Dit betekent dat we volgende garanties aan onze cliënten geven:

  • Hun persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat we de gegevens nodig hebben om hen de dienstverlening te kunnen bieden die we samen hebben afgesproken;
  • Als we daarbovenop nog andere gegevens nodig hebben, vragen we daarvoor eerst de toestemming van de cliënt;
  • De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de beoogde doelstelling;
  • De gegevens worden enkel doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of nodig is om de doelen te verwezenlijken waarvoor de cliënt ons zijn gegevens heeft bezorgd. De gegevens worden nooit verhuurd of verkocht aan derden en worden niet ingezet voor commerciële doelen;
  • We beveiligen de gegevens zodat ze niet onbedoeld in handen van derden terecht komen;
  • De cliënt heeft toegang tot de gegevens die we van hem verwerken en kan vragen om ze te wijzigen of te verwijderen als ze niet juist zijn;

Als de cliënt vragen of klachten  heeft over de wijze waarop wij  persoonsgegevens verwerken, kan hij contact opnemen met Stien Soenen.

Klachten kunnen ook gericht worden naar de gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be