Historiek

Eind de jaren 70 namen ouders van een kind met een beperking contact op met enkele professionelen om samen een woonvoorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking op te richten. Aangepast werk werd reeds voorzien door de beschutte werkplaats MIVAS, maar een aangepaste woonvorm was er in Lier nog niet. Met veel vrijwillig enthousiasme startte het eerste woonhuis met vier bewoners in november 1981. Het was twee jaar wachten op de erkenning als tehuis werkenden. Dankzij de subsidiëring van het toen nog Fonds ‘81 werden geleidelijk aan vrijwilligers vervangen door professionele begeleiders. Het bewonersaantal van het tehuis  groeide en in 1987 opende een tweede huis zijn deuren. Twee ruime woningen werden aangekocht.

De geschiedenis herhaalde zich in 2000. De Lier werd bijkomend erkend als dienst beschermd wonen voor vier cliënten. Aanvankelijk werd een gemeenschapshuis gehuurd, later werd gekozen voor individuele woningen. Jaar na jaar breidden, met kleine aantallen, beide diensten uit. Het tehuis werkenden breidde uit tot 24 plaatsen, verspreid over drie woningen; de dienst beschermd wonen tot 10 plaatsen. Toen in 2010 een nieuwe erkenningsvorm onder de naam DIO werd opgericht, waagde De Lier opnieuw zijn kans. In twee fases werden we erkend voor vier plaatsen DIO.

Vanaf september 2016 werden we erkend vanuit het VAPH als vergunde zorgaanbieder en kunnen we via persoonsvolgende financiering personen met een beperking  begeleiden.