Missie en Visie

Missie

De Lier vzw is een kleinschalige organisatie die personen met een beperking ondersteunt in het ontwikkelen van een eigen, kwaliteitsvol leven. Vanuit een divers aanbod aan woonvormen en ondersteuningsmogelijkheden werken we een professioneel (residentieel en ambulant) zorgaanbod op maat uit. We doen dit samen met de cliënt en in verbondenheid met zijn netwerk.

Visie

1. Elke cliënt heeft recht op een kwaliteitsvol leven. Belangrijk hierbij is:

 • een plek hebben waar men kan wonen zoals men het wil, waar men zich veilig voelt en graag gezien wordt, een thuis waarop men kan terugvallen.
 • we werken op maat van elk individu en nemen ieders vraag serieus. Rekening houdend met de beperking hebben we oog voor  talenten, dromen en wensen, en stimuleren we de ontwikkeling ervan.
 • cliënten mogen zijn wie ze zijn, ook op moeilijkere momenten. De zorg is flexibel en maakt ruimte voor creatieve oplossingen.
 • we hebben aandacht voor het onderhouden en uitbreiden van netwerken, persoonlijk en professioneel, rond de cliënt.

2. Elke medewerker is deskundig en gemotiveerd. We stimuleren dit:

 • door een open, waarderende en veilige werksfeer
 • waarin diversiteit een meerwaarde heeft
 • met aandacht voor persoonlijke en professionele groei.
 • met ruimte voor creativiteit en initiatiefname
 • met inspraak in beleid en visie
 • zodat professionele vaardigheden en persoonlijke talenten elkaar kunnen versterken

3. We zijn een open, professionele organisatie waarop je kan vertrouwen,

 • die verbondenheid en samenwerking, intern en extern, nastreeft
 • die evolueert en organisch groeit maar trouw blijft aan zijn waarden
 • die een reflecterende houding aanneemt ten aanzien van zichzelf en anderen
 • die zijn (regionale) bijdrage levert voor betere zorg voor personen met een beperking
 • die zorgvuldig het evenwicht nastreeft tussen doel, proces en middelen