Werking ThiL

ThiL organiseert voor 12 cliënten mobiele/ambulante ondersteuning en begeleiding.

Cliënten wonen individueel en zorgen zelf voor hun huisvesting, eventueel met hulp vanuit De Lier. Ze wonen in Lier of in de nabijheid van Lier (binnen een straal van ca. 5 km).

De individuele begeleider komt gemiddeld tweemaal per week aan huis van de cliënt en ondersteunt de cliënt in zijn behoeften en zorgvragen. Er kan ook op de bureau van De Lier afgesproken worden. Van de cliënt wordt verwacht dat hij met behulp van een beperkte professionele ondersteuning een eigen leven kan uitbouwen. Afhankelijk van de zorgnoden en erkende subsidiëring kunnen er aanvullende, meer praktisch gerichte contacten voorzien worden. Tweemaal per week kookt een begeleider voor cliënten van Thil. Wie wil, mag komen eten tegen onkostenvergoeding.

In noodsituaties kan men, de klok rond, beroep doen op een noodpermanentie.

Zie: Het leven zoals het is... Thil