Sponsors

Je kan vzw De Lier steunen door een gift over te maken op rekening 

IBAN        BE 87 0011 1671 2294
BIC          GEBABEBB

Voor giften vanaf 40 euro bezorgen wij een fiscaal attest.
 

De Lier wordt ook gesponsord door onder meer :

                                                                              

 

                                                 

2018

In mei kregen we een bijdrage van de vereffening  van vzw Tele-Alarm Twee Neten. Dit najaar worden de ramen van de benedenverdieping van ons pand Kesselsesteenweg vernieuwd. Sponsoring hiervoor is altijd welkom. We danken hiervoor de mensen van Tele-alarm  Twee Neten en de vereffenaars.

2017

In 2017 werd de werking Gendarmerie opgestart.  Voor de uitbouw van dit project hebben verschillende sponsors ons gesteund. 
Oever vzw, een samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen, sponsorde de schilderwerken van de 10 nieuwe studio's en de toestellen van de gemeenschappelijke keuken in de 'tuinkamer'. Serviceclub Kiwanis Lier Twee Neten gaf 5.000 euro voor de kookvuren en koelkasten van de studio's.
Voor de  Atelierwerking, dit is dagbesteding voor de  cliënten van De Lier, in de tuinkamer van de Gendarmerie hadden we allerlei materiaal nodig . Van Bron van Hoop kregen we een inox keukentafel en kookpotten voor het kook- en bakgroepje, voor de yogalessen kregen we yogamatjes en voor de dansgroep kregen we een muziekinstallatie. 
Op 18 april 2017 speelde Circus Ronaldo een prachtige benefietvoorstelling 'Fidelis Fortibus' ten voordele van De Lier vzw.
De opbrengts bedroeg 3.500 € . We willen graag  alle medewerkers bedanken voor het welslagen van deze avond.
Mens Sana vzw steunde de werking Zuid voor een tuingebouw.
In oktober organiseerde de Lierse Cultuurraad een quiz ten voordele van De Lier. We kregen een cheque ter waarde van duizend euro 
In december deden we weer mee met 'De warmste week'. Het was nog een groter succes dan vorig jaar. Met dank aan de vele medewerkers en de Koning Boudewijnstichting. 
Met de opbrengst zullen in 2018 verschillende projecten worden gerealiseerd.

 

                                                               

             

2016

In december 2016 deden we voor de eerste keer mee met Music for Life en  ontvingen we van de Koning Boudewijnstichting  maar liefst 4.330€
Daarin zaten acties die we zelf organiseerden zoals chocoladeverkoop, spaarpottenactie, een een kraampje op de zaterdag- en kerstmarkt. Maar ook acties van buitenaf waaronder: de smoutenbollennamiddag van de Rosmolen en de koekenbak door studenten van Sint-Ursula. Dikke pluim voor iedereen die op één of andere manier zijn steentje bijdroeg       

Dankzij een gift van Bron van Hoop kochten we een extra relaxzetel voor de oudere bewoners in de leefgroep Berlarij.        

 

 

 

 

 

2015

Voor de nieuwe keuken voor de leefgroep Zuid-Australiëlaan kregen we  een gift van Oever vzw, ‘samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen’.
Cera Foundation steunde ons voor een verbouwing van de badkamer tot een toegankelijke inloopdouche voor onze oudere en minder mobiele bewoners. 
En dankzij een gift van Bron Van Hoop  hebben we nu een infraroodcabine in onze leefgroep op de Kesselsesteenweg.